Клуб креативного мислення для дітей

Про курс

Курс закладе міцний фундамент для системного аналітичного мислення і сприйняття світу, сформує у дитини якості творчої та креативної особистості. Ми навчимо дітей свідомо використовувати основні розумові операції (порівняння, аналіз, класифікацію, синтез, узагальнення), міркувати, давати визначення, використовувати алгоритми, знаходити закономірності, робити висновки.

Детальна програма курсу:

Кожне заняття складається з кількох модулів, завдяки яким дитина оптимально засвоює матеріал. А саме:

  • Інтелектуальна розминка. 2-3 хвилини фізичних вправ, що сприяють покращенню розумової діяльності та профілактиці порушення зору і 3-5 хвилин нескладних запитань і завдань, розрахованих на кмітливість, швидкість мислення, переключення уваги з однієї області на іншу. Учасники курсу включаються в ефективну розумову діяльність у позитивному емоційному середовищі.
  • Логічні завдання різних видів та рівнів.
  • Завдання з теорії рішення дослідницьких завдань. Вчимося знаходити нестандартні рішення проблем.
  • Підсумкова та творча самостійна робота (самостійні завдання і тести).

Знайомство з курсом. Актуальність  і потрібність курсу.
Логіка. Логічні операції.(узагальнення, порівняння, класифікація, аналогія).

Ознаки предмету. Вчимося порівнювати на основі схожості і відмінності предметів.

Порівняння та його значення. Досліджуємо, порівнюємо і робимо висновки. Практичне заняття із виділення ознак і порівняння. 

Класифікація. Вчимось класифікувати та групувати за істотними ознаками.

Правила класифікації. Основні правила класифікації та часті помилки.

Питання. Види питань. Формулюємо та класифікуємо питання.

Відношення «вид-рід» між поняттями. Вчимось встановлювати відношення між поняттями.

Упорядкування за родовим визначенням. Практичне заняття.

Визначення. Види співвідношень між поняттями. Вчимося формулювати визначення будь-яких понять через відношення «вид-рід».

Функціональні, послідовні, причинно-наслідкові співвідношення. Знайомство з задачами. Знайомство з теорією розв’язання винахідницьких задач.

Мислення, припущення, формування висновків. Вчимося робити умовиводи на основі суджень.

Придумування за аналогією. Розвиваємо фантазію, знайомимось з поняттям креативності. Узагальнення та робота над помилками. Виявляємо, аналізуємо та виправляємо свої помилки.

Аналогія, складання ланцюгів. Вчимось знаходити закономірності та будувати аналогічні закономірні ланцюги. 

Судження на основі аналогії. Причинно-наслідкові зв’язки. Повторення основних понять курсу. Підготовка проектів.

Презентація проєктів дітей. Інтелектуальний конкурс «Логічні сходинки»

Підведення підсумків, отримання сертифікатів.

Про викладача

Titova

АЛЛА ТІТОВА

• Життєве кредо — «Можливо все, на неможливе потрібно просто більше часу!».
• Вища педагогічна освіта, учасник тренінгів та конференцій з альтернативної освіти.
• Співзасновник та співавтор проекту позашкільної освіти
«English club 5 stars».
• Моя мета, як педагога, зробити процес навчання комфортним та цікавим! Створити освітню атмосферу, в якій вчитель та учні є однією дружною командою, а діти вчаться спостерігати за своїми досягненнями та радіти їм.

Клуб креативного мислення для дітей

2 місяці

8 занятть

1 раз на тиждень

для дітей

У вас є питання?

Зв'яжіться з нами та отримайте безкоштовну консультацію по цьому курсу.

small_c_popup.png

Остались вопросы?

Напишите нам

small_c_popup.png

Залишились питання?

Напишіть нам

Або Зателефонуйте: